Temadag Akropolis


     
Under en liten ceremoni i samband med temadagen befästes Birgit Wiger-Angners donation av Erechtheion-fragmentet till det Nya Akropolismuseet i Athen. Deltagare var bl.a. Dr Choremi från Athen, Sanne Houby-Nielsen, chef för Medelhavsmuseet, Nicolaos Couniniotis, Greklands ambassadör, Krister Kumlin och Christina von Arbin för svenska Parthenon-kommittén.


Sanne Houby-Nielsen överräcker en kopia av fragmentet till Birgit Wiger-Angner. Krister Kumlin och Christina von Arbin applåderar varmt.


Dr Choremi överlämnar en gengåva till donator Birgit Wiger-Angner.

Foto: Inger Eriksson


Mer om Birgit Wiger-Angner och donationen >>
       
 

Seminarium på Medelhavsmuseet


Lördagen den 19 februari 2005 genomförde den svenska Parthenon-kommittén i samarbete med Medelhavsmuseet sitt andra seminarium. Många hade sökt sig till museet denna dag; hörsalen var fullsatt in till sista rad. Intresset bland svenskarna för den grekiska antikens historia och konst tycks vara stort.

Professor eremitus Paul Åström, Dr Alkestis Choremi från Athen och Docent Lars Karlsson från Uppsala universitet var dagens talare. Vidare bjöds det på grekisk musik av den svenska gruppen Meraklides och poesiuppläsning av Kristina Adolphson.

Vid sammankomsten högtidlighölls fru Birgit Wiger-Angners donation av ett marmorfragment från det betydelsefulla Erechtheion-templet på Akropolis i Athen. Marmorfragmentet, med dess blad-, pärl- och äggstavsdekor, förevisades och finns tills vidare utställt i en monter på Medelhavsmuseet. Med anledning av donationen hade Dr Alkestis Choremi, arkeolog från Athen, inbjudits till Stockholm för att motta ett formellt bevis för donationen.
   Greklands ambassadör Nikolaos Couniniotis framförde ett tack å den grekiska regeringens och det grekiska folkets vägnar.

Dr Choremi föreläste under temadagen om den restaurering av Akropolismonumenten som pågår sedan 1975. Det gigantiska arbetet närmar sig nu sin fullbordan, berättade hon och redogjorde i detalj för metoderna och för de material som använts och hur långt man nått i arbetet. Utöver detta informerade Dr Choremi om uppförandet av det Nya Akropolismuseet vid foten av Akropolisklippan och om de antika lämningar som upptäckts vid utgrävningar för den nya byggnaden. Museet väntas stå klart under slutet av 2006.

Professor eremitus, Paul Åström (tidigare Göteborgs universitet), gav i sitt föredrag exempel på svenska poeter och författare som i sina verk influerats av Akropolis och Parthenon . Bl.a. talade han om Gunnar Ekelöfs återkommande intresse för antiken och dess symboler.

Arkeolog och docent Lars Karlsson, Uppsala universitet, gav en levande och överskådlig bild av Akropolis historia, konst och arkitektur. Han påpekade "att det märkligt nog var en svensk som bidrog till Parthenontemplets partiella förstörelse, nämligen överbefälhavare Otto Wilhelm von Königsmarck, som tjänstgjorde i den venetianska armén." Året var 1687.

Föreläsningarna illustrerades föredömligt med bilder och exempel.


(Dubbelklicka på rubrikerna för att ta del av resp. föreläsning)

Parthenon som symbol i svensk litteratur >>
Paul Åström, professor

Acropolis Restoration Project & the building of
the New Acropolis Museum >>

Dr. Choremi (på engelska)

Parthenons historia, konst och arkitektur
Lars Karlsson, docent

Vem var Otto Wilhelm von Königsmarck? Läs mer >>

Poesi som lästes under temadagen >>
Skådespelerskan Kristina Adolphson  

Dagspressen skriver om marmorfragmentet från Erechtheion och dess f.d. ägare >>

Website om det Nya Akropolismuseet och dess arkitekt >>


 
<< Tillbaka


www.svenskaparthenon.se