Svenska Parthenon-kommittén


     
  Länkar:
On Elgin Marbles >>
British Committee for the Reunification of the Parthenon
Marbles >>


Marbles Reunited >>

Internationella Parthenonkommittén >>

Unesco >>

Innehållsrik website om problematiken kring Parthenon-
frisen >>


 

Sture Linnér
Grundare av Den Svenska Parthenonkommittén
Avliden den 25 mars 2010


Ledamöter i Svenska Parthenon-kommittén

Christina von Arbin
fd Överintendent och Chef för statens försvarshistoriska museer, arkitekt

Ove Bring
Jur.dr, professor emeritus i internationell rätt

Hans Henrik Brummer
fd Överintendent och Chef för Nationalmuseum

Ingelise Grunewald
Jur.kand, fil mag.

Stefan Hilding
Förläggare, kommitténs kassör

Krister Kumlin
Ambassadör, hedersmedlem

Ingemar Lindahl
Ambassadör och kommitténs ordförande

Ingrid Markovits
Projektledare och kommitténs sekreterare

Ann-Margaret Mellberg
Fil.dr, fd Kulturråd vid Greklands ambassad

Fredrik Posse
Entreprenör

Inger Eriksson
Konstnär, ansvarig för kommitténs hemsidaTidigare ledamöter: Sture Linnér, Peter Curman, Michael Meschke och Dan Johansson.Kommitténs syfte

Den svenska Parthenonkommittén är en ideell förening vars syfte är att genom information i tal, bild och skrift sprida kännedom om den grekiska antiken med betoning på historiken bakom Parthenonfrisens överförande till England och British Museum, och att därvid särskilt verka för skulpturernas återförande till ursprungsorten Athen.

Kommittén stödjer den grekiska regeringens förslag att skulpturerna skall kunna ställas ut i ett för ändamålet uppfört museum i Akropolis omedelbara närhet, att detta skall kunna ske i British Museums regi och att det nya museet i detta avseende skall kunna betraktas som en filial till det brittiska museet.

Kommittén stödjer varje samförståndslösning som parterna må kunna uppnå i sammanhanget.

Kommittén skall härutöver stimulera till och delta i den pågående principiella debatten om museernas roll och ansvar för att tillgodose allmänhetens krav att på ett lättfattligt och stimulerande sätt kunna tillgodogöra sig det kulturella arvet från antiken.


Kommittéer med liknande målsättning finns även i:
Australien, Belgien, Canada, Chile, Cypern, England, Finland, Chair: Jari Niemelä, barbajniemela@gmail.com, Frankrike, Italien, Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Serbien, Spanien, Tyskland och USA.

Utöver dessa finns: Den Internationella kommittén för ett Återförenande av Parthenonskulpturerna (IARPS) med bas i Nederländerna.
Ordförande: Christiane TYTGAT  << Tillbaka

www.svenskaparthenon.se