Hans Henrik Brummer -
styrelsemedlem i Svenska ParthenonkommitténDr. Jenny Wallensten från
Svenska intstitutet i AthenFru Birgit Wiger-Angner och
Alexandra Pascalidou
Foto: Fredrik Posse och Inger Eriksson

       
  Den Svenska Parthenonkommitténs Temaeftermiddag på Medelhavsmuseet
1 mars 2008


 
Den Svenska Parthenonkommitténs ordförande Krister Kumlin hälsade alla varmt välkomna och berättade om det gångna årets verksamhet.

Verksamhetsberättelse för 2007 >>


Överintendent  Hans Henrik Brummers föreläsning "Från Athenas tempel till Världsarv" påminde oss om hur Parthenonskulpturerna genom Lord Elgins förslagenhet hamnade i England och hur Lorden sedan, i brist på egna medel, lät sälja dem till British Museum. Vidare tog Brummer bl.a. upp Parthenonskulpturernas roll i den internationella debatten om kulturföremåls återförande till sina ursprungsländer. Han betonade också betydelsen av enskilda nationers identitetsbehov i en globaliserad värld.

Ta del av föreläsningen >>


"Tillbaka till framtiden" var rubriken för Jenny Wallenstens föreläsning. Hon presenterade det magnifika Nya Akropolismuseet i Athen i ord och bild. Det blev en hisnande resa genom ett modernt byggnadsmonument i glas och betong som genom sitt specifika läge också direkt korresponderar med antikens tempel på Akropolisklippan och med utgrävningar under byggnaden. Invigning väntas ske under 2008.Författaren och journalisten Alexandra Pascalidou stod därnäst i tur. Auditoriet bjöds nu på ett rafflande och energifyllt kåseri om livet i Grekland och om grekernas relation till Akropolis. Om osannolika händelser och om mormodern som för Alexandra var ett "Parthenon" av visdom och styrka.


Avslutningsvis delades ett diplom ut till Fru Birgit Wiger-Angner som förärades ett Hedersmedlemskap i Svenska Parthenonkommittén som hedersbetygelse för värdefulla insatser under de gångna åren.


Glada medverkande samlade för fotografering. Från vä: Alexandra Pascalidou, Jenny Wallensten, Hans Henrik Brummer, Krister Kumlin och Birgit Wiger-Angner