Parthenontemplet och friserna
     
  Länkar:
On Elgin Marbles >>
British Committee for the Reunification of the Parthenon
Marbles >>


Parthenon 2004 >>
Brittisk kampanj


European Forum for the Arts and
Heritage >>


Unesco >>

Innehållsrik website om problematiken kring Parthenon-
frisen >>


 

Parthenon är ett tempel i dorisk stil. Postamentet i ett doriskt tempel består av tre steg, varav det översta kallas stylobat. I mitten är rummet för gudabilden, på alla sidor omgivet av kolonner. På Parthenon är det 8 kolonner på kortsidorna och 17 på långsidorna, vilket är relativt ovanligt.[...]

Ett tempels primära uppgift var att härbärgera en kultstaty. I Parthenon var det en staty i kolossalformat av Athena Parthenos (Jungfrun), gjord av Fidias, Athens främste skulptör. Den var ca 10 meter hög och bestod av guld och elfenben på en stomme av trä; själva kroppen var alltså till stor del ihålig.[...]

Klassiska tempel hade ofta skulpturer i gavelfälten och motiven var oftast myter som hade med guden att göra. I Parthenons östra gavelfält var Athenas födelse ur Zeus huvud framställd. Mittfigurerna är försvunna och det är alltså osäkert hur den centrala scenen såg ut. [...]

Västgavelns tema var myten om Athenas och Poseidons strid om Attika, athenarnas stad. Poseidon, vattnens gud, visade sin makt genom att med treudden hugga ett hål i klippan och låta en saltkälla uppstå, Athena lät ett olivträd växa upp; därmed tillerkändes hon segern.

Om Fidias själv har huggit dessa eller andra figurer vet vi tyvärr inte. Allt som sägs i de antika texterna är att han hade överinseendet över arbetena. Att många skulptörer samtidigt varit i arbete är säkert. Man antar dock att en mästare gjort utkastet till hela bildprogrammet och det kan knappast vara någon annan än Fidias.

Längs hela cellans yttervägg, högt uppe under taket, innanför kolonnaden, löpte en skulpterad fris, 160 meter lång och ungefär 1 meter hög, som skildrade de panatheneiska festtåget, en av Athens största religiösa fester. Det var en procession som vart fjärde år gick genom staden upp till Athenas tempel på Akropolis, där en ny klädnad överlämnades till gudinnan. I festtåget ingick en parad av det athenska kavalleriet. Parthenonfrisen är ovanlig genom att det inte är gudar och heroer som spelar huvudrollen, utan athenarna själva, män och kvinnor.

Texten hämtad ur RUBICONS småskriftserie nr 2
Författare: Johan Flemberg
Fil.dr i Antikens kultur och samhällsliv

Läs om: "Nya tolkningar av Parthenonfrisen" SvD 2002-10-06 >>
av Eva Rystedt
 
<< Tillbaka

www.svenskaparthenon.se