Länkar:
On Elgin Marbles >>
British Committee for the Reunification of the Parthenon
Marbles >>


Marbles Reunited >>

Internationella Parthenonkommittén >>

Unesco >>

Innehållsrik website om problematiken kring Parthenon-
frisen >>


  Öppen Temadag 2012

Välkommen till Temadag på Medelhavsmuseet
lördagen den 8 december kl. 13 - 16
Pris 50 krEN MOSAIK KRING PARTHENON

¤

The Parthenon and the politics of heritage

Professor Dimitris Tziovas, University of Birmingham

Modern grekisk lyrik i urval
Kristina Adolphson läser svenska översättningar

Recent research on Lord Elgin and the Parthenon marbles
Helena Korka, chef för det grekiska kulturministeriets antikavdelning

¤¤¤¤¤¤

Prins Eugen och den grekiska antiken
fd överintendent Hans Henrik Brummer

Grekland i våra hjärtan - en satsning på grekisk kultur under 2013
Krister Kumlin

Dagen anordnas av Svenska Parthenon-kommittén och Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

 
<< Tillbaka

www.svenskaparthenon.se