Länkar:
On Elgin Marbles >>
British Committee for the Reunification of the Parthenon
Marbles >>


Marbles Reunited >>

Internationella Parthenonkommittén >>

Unesco >>

Innehållsrik website om problematiken kring Parthenon-
frisen >>


  Bli medlem!


Medlemskap i kommittén
får du genom att sätta in 200:- SEK på PG: 28 80 53 - 2   
OBS! Glöm inte att ange ditt namn!
Vi tackar för ditt bidrag!

Medlemsavgifterna skall användas för att framställa publikationer i ämnet Parthenonfrisen och för att väcka opinion i frågan om ett återlämnande av frisen till Grekland.
Som medlem kan du tipsa styrelsen om aktiviteter som du anser kan befrämja detta eller som kan väcka debatt i frågan.
Välkommen med dina tankar och idéer!


 
<< Tillbaka

www.svenskaparthenon.se