Länkar:
On Elgin Marbles >>
British Committee for the Reunification of the Parthenon
Marbles >>


Parthenon 2004 >>
Brittisk kampanj


European Forum for the Arts and
Heritage >>


Unesco >>

Innehållsrik website om problematiken kring Parthenon-
frisen >>


The Elginism Blog >>
  PARTHENON-KOMMITTÉERNAS KONFERENS I ATHEN        
                    © Foto: Vasilis KoutroumanosDen 25 november 2005 samlade den grekiska regeringen representanter för de 15 nationella kommittéer som stödjer Athens ansträngningar att återförena de delar av Parthenons friser och skulpturer som nu finns i British Museum med dem som finns kvar i Athen. Tanken är att de återförenade skulpturerna skall ställas ut i ett nytt arkeologiskt museum, som nu håller på att uppföras vid Akropolis fot. Det nya museet beräknas stå färdigt tidigt 2007.
Grekland har föreslagit att skulpturerna, även efter det att de återförenats till Athen, skall förbli i brittisk ägo. Det nya museet skulle enligt förslaget tjäna som ett annex till British Museum. I utbyte mot Parthenonskulpturerna skulle London förses med en jämn ström av antika utställningsobjekt från Grekland. Om British Museum accepterar förslaget innebär det en kulturell världshändelse.
Avsikten med mötet i Athen var att bekräfta den höga prioritet regeringen Karamanlis tillmäter återföreningsfrågan. Förutom av vice kulturminister Tatoulis togs kommittérepresentanterna emot av såväl president Papoulias som premiärminister Karamanlis.

Som ett led i stödet för återföreningslinjen beslöt de nationella kommittéerna i Athen att upprätta en gemensam internationell gruppering "The International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures", under ledning av den australiska kommitténs ordförande David Hill.

Under mötet i Athen ägnades 88-åriga Uppsalabon fru Birgit Wiger Angner särskild uppmärksamhet. Hon har beslutat att återlämna det fragment från systertemplet Erechtheion som hon länge haft på sin bokhylla i Uppsala och som i slutet av 1800-talet togs hem till Sverige av en äldre släkting. Fragmentet, som kan beskådas på det nyöppnade Medelhavsmuseet, kommer att deponeras i Athen till hösten.
Wiger Angners gest har lett till efterföljd - universitetet i Heidelberg meddelade i januari att man avser återlämna den bit av Parthenonfrisen man länge haft i universitetsmuseet. Det är första gången man ur en offentlig samling lämnar tillbaka ett äkta Parthenonfragment till Grekland.

För Sveriges del har Nationalmuseum inlett en grundlig, vetenskaplig undersökning av de två fragment man länge haft i sina samlingar, och som möjligtvis härstammar från Akropolis. Det rör sig om ett kvinno- och ett manshuvud. Proveniensen är inte säkert belagd även om det finns noggranna dagboksanteckningar av dåvarande svenske sändebudet i Konstantinopel, Carl G Löwenhielm. Man söker nu oberoende, vetenskapliga bevis för proveniensen.

Den svenska Parthenonkommittén, som starkt stödjer det grekiska förslaget om återförening av Parthenonskulpturerna, har sitt årsmöte på Nationalmuseum den 20 maj.
I samband därmed kommer de två marmorhuvudena att visas upp och de senaste slutsatserna redovisas. Läs mer om detta under "Seminarier".

Krister Kumlin

Internationella kommitténs hemsida >>

  << Tillbaka

www.svenskaparthenon.se